Konačna istina

Author: Lidija / Labels: ,


KONAČNA ISTINA, Veroslav Rančić, Dereta, 2009.

Ocena: * * * *

Ambiciozno delo Izdavačke kuće Dereta postavlja pred sebe važan zadatak: da preispita novije istorijske činjenice iz perioda pred 2. svetski rat. Planirano je i snimanje igrane serije po ovom istorijskom romanu, kako bi se šira javnost zainteresovala za osetljivu nacionalnu temu.
U centru pripovedanja je tragična sudbina princa Pavla, izgnanog iz otadžbine, koji svuda ostaje samo emigrant i čovek bez zemlje. Iako im posle pustoši Kenije i Južnoafričke republike bude dozvoljeno da se presele u Evropu, prinčevska porodica ni tu ne nalazi mir. I pored titule, oni nemaju ni moć ni slobodu. Samo su marionete u rukama moćnika. Autor pokazuje blagonakloni odnos prema prestolonasledničkoj porodici, pa je roman donekle njihova romansirana biografija.
Delo je napisano „visokim stilom“, uz povremeni patos i arhaični diskurs. Takav postupak odgovara tematici, jer dočarava patinu koja je pala po događajima.
Odlično je opisana sva kompleksnost skrivenih političkih igara. Njihova žrtva može biti svako, bez obzira na trenutni položaj ili moć. Sigurnost je samo privid. Pisac pokazuje veliko znanje kada obrazlaže različite političke opcije i njihove motivacije. Time se postiže uverljivost prikazanog sveta i opravdava težnja ka verodostojnosti.
Na balkanskoj vetrometini svi su žrtve politike nesporazuma i nije nimalo lako razlučiti ko je prav, a ko kriv. Našoj nacionalnoj istoriji potrebno je malo preispitivanja i drugačijih vizura, a pisac Rančić daje svoj doprinos.

Li Novak

0 comments:

Post a Comment